Zoo animals

Aktualności Grupa Motylki Grupa Tygryski

Utrwalamy: kolory, liczebniki 1 -5

Wprowadzamy: nazwy czynności oraz nazwy zwierząt: lion, giraffe, monkey, zebra, rhino, hippo, crocodile, elephant

Piosenka „Five little monkeys”

Five little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped his head,
Mama called the doctor and the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed!
Four little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped his head,
Mama called the doctor and the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed!
Three little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped her head,
Mama called the doctor and the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed!
Two little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped his head,
Mama called the doctor and the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed!
One little monkey jumping on the bed,
She fell down and bumped her head,
Mama called the doctor and the doctor said,
Put those monkeys right to bed!

Wizytę w zoo rozpoczynamy od od wprowadzenia nowego słownictwa. Wykorzystujemy film:  

Powtarzajcie usłyszane słowa.

What is it?

Spróbujcie odgadnąć co to za zwierzę:)