ZŁOTE REGUŁY – harmonijnego rozwoju mowy dziecka

 1. Od urodzenia dziecka dbaj o jego harmonijny rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny.
 2. Jeśli niepokoi Cię brak reakcji lub nieadekwatne reakcje dziecka na bodźce akustyczne, koniecznie skonsultuj się z lekarzem audiologiem.
 3. Zadbaj , by Twoje oczekiwania wobec dziecka były realistyczne.
 4. Zapewnij dziecku bogactwo różnorodnych doświadczeń: słuchowych, ruchowych, wzrokowych, dotykowych i smakowych.
 5. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Opowiadaj mu co robicie, zadawaj mu pytania.
 6. Wypowiedzi kierowane do dziecka niech będą bardzo staranne, używaj zrozumiałego przez dziecko słownictwa, stosuj krótkie zdania.
 7. Dostarczaj dziecku wiele okazji do zabaw słowami naśladującymi dźwięki.
 8. Codziennie czytaj swojemu dziecku. Staraj się wodzić palcem po czytanym tekście. W ten sposób wprowadzasz dziecko w świat pisma. Wskazuj przedmioty i osoby na ilustracjach.
 9. Notuj codziennie osiągnięcia dziecka. Skupiaj się ta tym co już potrafi. Głośno je chwal za wysiłek, jaki wkłada w realizację różnych zadań. Staraj się docenić pracę, jaką dziecko wkłada w wykonanie różnych czynności.
 10. Nigdy nie porównuj swojego dziecka do innych dzieci. Nie krytykuj go.
 11. Jeśli odczuwasz jakikolwiek niepokój związany z rozwojem swojego dziecka skorzystaj ze specjalistycznej konsultacji.

Post Author: admin