WAŻNY KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO,

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM BARDZO WAŻNE ZAPYTANIE.
NA ODPOWIEDŹ ZWROTNĄ CZEKAMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
6 MAJA 2020 ( ŚRODA) NA PODANY ADRES E-MAIL:
 mpnr50katowice@op.pl

„Biorąc pod uwagę decyzję Prezesa Rady Ministrów o możliwości otwarcia przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną miasta Katowice, a zwłaszcza wzrost liczby zachorowań i osób objętych kwarantanną w ostatnich dniach proszę o informację czy Państwa syn/ córka począwszy od:

                                   wariant I – 18.05.2020r.

                                   wariant II – 24.05.2020r. 

nie ma zapewnionej opieki i w związku z tym musi przebywać w Miejskim Przedszkolu nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  w Katowicach.

Jeżeli TAK – proszę o informację czy:

  1. Dziecko musi być objęte opieką stacjonarną w przedszkolu  od 18.05.2020r.
    lub…
  2. Dziecko musi być objęte opieką stacjonarną w przedszkolu od 24.05.2020r.

Jednocześnie informuję – powyższa informacja przekazana do przedszkola podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych, a ostateczna decyzja zostanie podjęta, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Katowicach”

Równocześnie proszę o zapoznanie się z ważnymi informacjami, wytycznymi, które w przypadku dużego zainteresowania będą brane pod uwagę przy tworzeniu oddziałów:

Wytyczne GIS i MZ – plik w wersji pdf