Sowy tworzą!

Aktualności Grupa Sowy

Twórczość plastyczna, podobnie jak zabawa, stanowi w wieku przedszkolnym naturalną potrzebę rozwojową i jest jedną z ważniejszych form aktywności dziecka. Naturalnie łączy ona procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne, przyczyniając się do jego harmonijnego rozwoju. Już od dawna wiadomo, że istnieje ścisły związek pomiędzy rozwojem mowy a motoryką precyzyjną rąk. Ma to neurofizjologiczne podstawy. Ponieważ w korze mózgowej ośrodki odpowiedzialne za ruchy ręki znajdują się w bliskiej lokalizacji z ośrodkami zawiadującymi ruchami artykulacyjnymi. Dlatego dzieci niech jak najczęściej sięgają po kredki, farby, targają papier, wycinają, bawią się różnymi masami plastycznymi, rzeźbią itp. Twórczość plastyczna może także wpływać na dziecko kojąco, dając mu poczucie odprężenia. Ten rodzaj twórczości daje także dziecku przestrzeń do pokazania jego możliwości pobudzając je również do wyrażania swoich odczuć za pomocą słowa. Zaspakaja również jego potrzebę działania, której wartość odnajdujemy w samym procesie tworzenia. Jak widać ten rodzaj twórczości sprawia dziecku ogromną radość i zadowolenie, skupiając uwagę na jego pozytywnych emocjach. Oczywiście myśląc o pozytywnych emocjach mamy tutaj na myśli pozytywną ocenę sytuacji przez dziecko a nie samą ocenę emocji. Stanowi ona również wyraz jego wewnętrznej energii. Świat dziecku dostarcza wielu inspiracji każdego dnia do jego plastycznych działań. Mogą to być krople deszczu uderzające o parapet, utwór Fryderyka Chopina, piękna historia zamknięta w książce dla dzieci, czas z bliskimi, żółty motyl dostrzeżony w trakcie radosnej zabawy w ogrodzie przedszkolnym czy tęsknota za wakacjami!