Pracownia Edukacji żywej

Aktualności Grupa Biedronki

Od wielu lat Pracownia Edukacji Żywej prowadzi zajęcia z dziećmi w lesie i wie, że dla nich las jest absolutnie niezwykłym miejscem, pełnym tajemnic i dziwów.  Razem z dziećmi szuka śladów obecności zwierząt, które były w lesie przed nami – miejsca odpoczynku sarny, babrzysko i buchtowisko dzików, drzewa rozkute przez dzięcioły i wiele, wiele innych. Szuka życia pod liśćmi, na korze drzew, w rozkładającym się drewnie. 

Podczas zajęć zawsze schodzi ze ścieżek w głąb lasu. To tam można dokonać najciekawszych odkryć! To właśnie tam można tropić zwierzęta i podążać wydeptanymi przez nie ścieżkami.

Zajęcia Pracowni Edukacji Żywej w lesie zawierają zarówno elementy przygody jak i sprzyjające koncentracji obserwacje, prace manualne i zajęcia ruchowe.  Pracownia Edukacji Żywej traktuje te zajęcia jako rodzaj profilaktyki Syndromu Deficytu Natury. Dzieci w czasie zajęć doświadczają lasu różnymi zmysłami, dokonują swoich własnych odkryć przyrodniczych, zdobywają wiedzę przyrodniczą w sposób dostosowany do ich wieku. Dziękujemy również, że byli z Nami w lesie. Więcej informacji http://pez.org.pl/   

Zdjęcia z tego wydarzenia w galerii strony  i poniżej