Plan zajęć

Planowanie zajęć

Nasze zajęcia planujemy w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole” MAC Edukacja i właściwe nauczycielkom „koniki” i „mocne strony”. Są zatem zajęcia ekologiczne, ruchowe, językowe, matematyczne, nauka czytania „Czytam – bawię się i uczę”, zajęcia plastyczne i muzyczno – rytmiczne. Każde z nich dostosowane do wieku i możliwości dzieci, także dzieci niepełnosprawnych.

Każdy dzień zaplanowany jest tak, aby zachować równowagę między edukacją, swobodną zabawą, korzystaniem ze świeżego powietrza i z oferty zajęć dodatkowych, np.: język angielski dla dzieci, zajęcia taneczne, nauka pływania.