Miejskie Przedszkola nr 13, 50, 85 i 94,

Miejskie Przedszkola nr 13, 50, 85 i 94,
Radny Miasta Katowice Borys Pronobis,
zapraszają/zachęcają
wszystkich rodziców, przedszkolaków i mieszkańców do głosowania
w ramach budżetu obywatelskiego miasta Katowice na 2019 rok
na projekty nr:
L 8/06/V -“Zielone ogrody – zagospodarowanie terenów
wokół placów zabaw w ogrodach MP nr 13, 50, 85 i 94
w Katowicach”
i/lub
L 8/08/V -“Dom Kultury na Witosa.#LOOK! vol. 2 ( 2019 )”
– wnioski dzielnicowe
M/39/V -“Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu
pieszym ulicy Hetmańskiej – ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka”
– wniosek ogólnomiejski
Inwestycje warte prawie 700.000 zł zostaną sfinansowane z budżetu
miasta Katowice w 2019r., jeśli tylko nasi mieszkańcy, sąsiedzi
zmobilizują się i w dniach 10-23 września br. licznie zagłosują
w przedszkolach, elektronicznie na www.bo.katowice.eu bądź w
Bibliotece Miejskiej 14-15 lub 21-22 września na ul. Witosa 18b, na
nasze projekty. Na www.boglosujemy.katowice.eu
GŁOSUJEMY od 10 do 23 września 2018

 

RODZICU, SĄSIEDZIE – IDŹ I ZAGŁOSUJ
NA NASZ PROJEKT NR
L 8/06/V

Materiał promocyjny przygotowany przez wnioskodawcę projektu.

Plakat do pobrania 

Post Author: admin