LISTY osób – potwierdzenie woli rekrutacja 2020-21

Aktualności

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, w procesie rekrutacji ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki gdzie zostało zakwalifikowane w terminie od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.

Ewa Kaleta- Dyrektor Przedszkola

Poniżej przedstawiamy listy :