Harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Katowicach na rok szkolny 2018/2019

 

Lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego


12-18.03.2018  
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


od 19.03.2018 r., od godziny 08:00 do 20.04.2018 r.,do godziny 16:00

 

od 28.05.2018 r., od godziny 08:00 do 15.06.2018 r., do godziny 16:00

 

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe


20.04.2018 r., od godziny 16:00 do 27.04.2018 r. do godziny 13:00

 

15.06.2017 r., od godziny 16:00 do 22.06.2018 r. do godziny 16:00

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


09.05.2018 r. o godzinie 09:00 

 

02.07.2018 r. o godzinie 09:00

 

5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


od 09.05.2018 r., od godziny 09:00 do 16.05.2017 r., do godziny 16:00

 

od 02.07.2017 r., od godziny 09:00 do 09.07.2018 r., do godziny 16:00

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


21.05.2018 r., o godzinie 13:00

 

11.07.2017 r., o godzinie 13:00

 

 Pełna treść zarządzenia do pobrania TUTAJ 

Post Author: admin