Grupa Sowy-propozycje zabaw ( nauczanie zdalne).

Aktualności Grupa Sowy

Pozdrowienia przesyłają Pani Ewa, Pani Beata oraz Pani Halina

Zabawa 1:  

„Taniec wywijaniec” – zabawa na powitanie.

Zabawa 3:    

„Instrumenty”- dziecko nazywa instrumenty na podstawie jego dźwięków i ilustracji. Zabawę można rozpocząć odtrudniejszego etapu- z zamkniętymi oczami dziecko stara się rozpoznać i nazwać instrument. 

Zabawa 3

„Hałas czy muzyka?”-  włączamy na chwilę głośno muzykę i mówimy do dziecka.  Po wyłączeniu, pytamy o ocenę wydarzenia: Czy łatwo było rozmawiać w hałasie?, Co powodowało zakłócenia rozmowy?Dlaczego nie należy słuchać takich głośnych dźwięków? Podkreślamy, że słuchanie bardzo głośnej muzyki może powodować uszkodzenie słuchu i bywa uciążliwe dla sąsiadów i innych osób, które są zmuszone do jej słuchania wbrew własnej woli. 

Zapraszamy do swobodnego ruchu ze zwróceniem uwagi na zmiany tempa w utworze:

Zabawa 4:   

Wykonaj zadania w kartach pracy: