Dzień Praw Człowieka

Dziś w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka
( ang. Human Rights Day – święto obchodzone corocznie 10 grudnia,ustanowione przez  Zgromadzenie Ogólne ONZ  (rezolucja 423 (V) z 1950 roku)
w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku.

Dzień ten, każdemu z Nas przypomina o ochronie własnych praw i praw innych.
Każdy człowiek, duży i mały, chce być szanowany, zrozumiany, akceptowany.
Pamiętajmy o byciu dobrym dla siebie i innych. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
Dobrze jest żyć wśród przyjaznych, pomocnych, akceptujących i uśmiechniętych ludzi.
Dziękujemy, że Jesteście z nami.

Post Author: admin