Pracownia Edukacji żywej

Od wielu lat Pracownia Edukacji Żywej prowadzi zajęcia z dziećmi w lesie i wie, że dla nich las jest absolutnie niezwykłym miejscem, pełnym tajemnic i dziwów.  Razem z dziećmi szuka śladów obecności zwierząt, które były w lesie przed nami – miejsca odpoczynku sarny, babrzysko i buchtowisko dzików, drzewa rozkute przez dzięcioły i wiele, wiele innych. Szuka […]

Dzień Praw Człowieka

Dziś w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka ( ang. Human Rights Day – święto obchodzone corocznie 10 grudnia,ustanowione przez  Zgromadzenie Ogólne ONZ  (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku. Dzień ten, każdemu z Nas przypomina o ochronie własnych praw i praw innych. Każdy człowiek, duży i mały, chce być szanowany, zrozumiany, akceptowany. Pamiętajmy o byciu […]

ZŁOTE REGUŁY – harmonijnego rozwoju mowy dziecka

Od urodzenia dziecka dbaj o jego harmonijny rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny. Jeśli niepokoi Cię brak reakcji lub nieadekwatne reakcje dziecka na bodźce akustyczne, koniecznie skonsultuj się z lekarzem audiologiem. Zadbaj , by Twoje oczekiwania wobec dziecka były realistyczne. Zapewnij dziecku bogactwo różnorodnych doświadczeń: słuchowych, ruchowych, wzrokowych, dotykowych i smakowych. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Opowiadaj […]